Avgiftsøkning fra 1. januar 2014

03.01.2014

I statsbudsjettet for 2014 går mineraloljeavgifta opp 53,9 øre pr liter og CO2-avgifta 27 øre pr liter. Det vil si at avgiftene totalt på farget diesel (anleggsdiesel), parafin og fyringsolje øker med 81. øre.

Dette ga merkbart økning i ønsket leveringer før nyttår 2014 fra Jæren, Agder og Randøy Olje. Ekstra sjåfører ble hentet inn, og sjåførene kjørte i døgnskift både før og etter jul for å få levert mest mulig til våre kunder før avgiftsøkningen trådte i kraft.

Selv om avgiftene øker, så vil vi fortsatt gjøre vårt for å gi deg som kunde best mulig pris slik som før!